De omrekening naar mijn lokale valuta is onjuist

Houd er rekening mee dat Google Play en iTunes de volledige controle hebben over de valutaconVersie en de toepassing van eventuele lokale belastingen (indien van toepassing).

Was dit artikel nuttig?
or